Om oss

Om oss

– VERSO TAR MEDARBETARE, LEDARE OCH ORGANISATION FRAMÅT

Verso är latin och betyder ”i riktning mot”. Vi tar medarbetare, ledare och organisationer framåt, i riktning mot målet. Alltid med människorna i fokus.

Vi får er att växa

Vi är övertygade om att vi måste börja med att utveckla människorna för att organisationen ska kunna växa och bli lönsam.

Det mesta börjar med ett gott ledarskap. Vi har egen erfarenhet av ledarskapsroller och för oss betyder ett gott ledarskap lyhördhet, tydlighet och delaktighet.

Som ledare måste du börja med att utveckla och förstå dina drivkrafter för att kunna förstå dina medarbetares behov, drivkrafter och vad som motiverar dem. När vi har skapat engagerade, delaktiga och välmående medarbetare kan vi få organisationen att växa och må bra.  

Hur vi jobbar

Verso erbjuder utbildningar, föreläsningar, workshops och coachande samtal.

Vi lyssnar in ert behov och kartlägger ert nuläge – utifrån det skräddarsyr vi ett upplägg utifrån ert unika behov. Med hjälp av forskningsbaserade metoder och verktyg når vi tillsammans ert önskade resultat.

Ni får hjälp av en engagerad och inlyssnande konsult med lång erfarenhet av att utveckla människor i olika situationer och branscher. Våra Professionella Coacher jobbar utifrån ICF:s (International Coach Federation) kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

För att tillgodose ditt/ert behov på bästa sätt har vi flera samarbetspartners med expertkunskaper inom olika områden. 

Våra konsulter

Anna Åkerblom

Anna har alltid haft ett stort intresse av psykologi, att förstå människor på djupet och vad beteenden egentligen handlar om. Hon brinner för att få människor och organisationer att utvecklas och växa till sin fulla potential.

Anna har arbetat som ledare och verksamhetsutvecklare i snabbväxande och turbulenta organisationer där hon har hämtat värdefulla praktiska erfarenheter. Anna har också en bakgrund som karriärcoach där hon har inspirerat, stärkt och stöttat långtidsarbetslösa personer såväl som Vd:ar genom individuella samtal, gruppcoaching, workshops och föreläsningar. I början av sin karriär jobbade Anna några år inom marknadsföring och försäljning, bland annat på Chiquita, nyttiga erfarenheter för att förstå affärer och marknadskommunikation.

Anna är utbildad Professionell Coach i Katalyserande coachning på Gothia Akademi. Anna har även utbildat sig inom ledarskap, arbetsrätt och psykologi där hon bland annat har läst organisationspsykologi, arbetspsykologi och socialpsykologi. Hon har också en Bachelor of Arts in Sociology & Communications från Goldsmiths, ett av Londons mest framstående universitet. Vidare är Anna utbildad Affärsinriktad Projektledare från IHM Business School.

Anna är mycket driven och engagerad samtidigt som hon är varm, empatisk och ödmjuk. Hon har en positiv attityd och lösningsfokuserad i sitt arbete. Anna är tydlig, strukturerad och coachande i sitt ledarskap och hon är mycket omtyckt och uppskattad av sin arbetsgrupp. Hon har tack vare sin styrka att inspirera, motivera och utveckla personalen fått till en mycket väl fungerande arbetsgrupp och arbetsklimat samt visat upp mycket goda resultat.”

– Susanne, HR-manager, Avalanche Studios

Grundare Jan Salomonson

Jan, grundare och Senior Advisor, har lång erfarenhet som företagsledare i stora internationella organisationer. Jan har även gedigen erfarenhet som företagsrådgivare i växande små- och medelstora företag i Västsverige.

Kombinationen av praktisk erfarenhet, teoretisk kompetens och effektiva verktyg inom strategiarbete och organisationsutveckling leder till ett fyrtiotal styrelseuppdrag i skilda branscher. Exempel på branscher som Jan fått lära sig och har funnit glädje att arbeta inom är Health Care, IT-utveckling/tjänster, livsmedel, mode och transporter.

När Verso startades hade Jan många års erfarenhet som managementkonsult, på Logistema AB, från kvalificerade uppdrag i internationell storföretagsmiljö. Exempel på uppdrag är Astra, Trelleborg, Sockerbolaget, MoDo, Volvo, SAAB, T&A, SEB och Norske Folk.

Jan har utvecklat stort intresse i att leda och utmana människor i att göra sitt bästa. Han har lätt för att se brister, möjligheter och vad som egentligen behöver åtgärdas. Jan har också skrivit boken Styrelsens faktabok; för framgångsrikt styrelsearbete som utgavs 2015.

Historik

Vi har framgångsrikt hjälpt över hundra tillväxtföretag att utveckla sina mål, affärsmodeller, sin affärsstrategi samt sitt ledarskap och sin organisation.

Verso har genom åren arbetat med interim uppdrag; VD och andra kvalificerade befattningar i internationella, ofta börsnoterade, företag. Verso har även gedigen erfarenhet av affärsstrategiskt arbete i mindre och medelstora företag via långa samarbeten med Nutek, Almi och Business Region Göteborg. Verso har även haft uppdrag i offentlig sektor. 

Verso etablerades 1984 som ett av tio partnerbolag i Condustria – konsultgruppen för industriell utveckling.

Företag vi jobbat med

Verso vänder sig till både både privat- och offentlig sektor. Nedan listar vi några av våra tidigare kunder.

Vad kan vi hjälpa er med?

Står ni inför en förändring och behöver hjälp?

Behöver ni stärka ledarskapet eller teamet?

Vill ni komma framåt men vet inte riktigt hur?

Hur ska ni prioritera när att-göra-listan bara växer?

Hur ska ni hantera missnöje & konflikter på arbetsplatsen?

Behöver vision och gemensamma mål förtydligas?