Medarbetarutveckling

Medarbetarutveckling

UTVECKLAS I DIN ARBETSROLL OCH NÅ BÄTTRE RESULTAT

Forskning visar att medarbetare som är delaktiga, känner arbetsglädje och utvecklas i sin arbetsroll når bättre resultat och är mer välmående. Vi hjälper er att uppnå detta genom teamutveckling, coachande samtal och föreläsningar. 

Skapa välfungerande team

Behöver gruppen stärkas? Behöver ni hjälp att hantera konflikter på arbetsplatsen? Drar medarbetare åt olika håll?

Det är viktigt att arbetsgruppen har förståelse för varandras beteenden, drivkrafter och styrkor för att kunna kommunicera och skapa välfungerande team. Vad driver varje enskild medarbetare? Varför agerar vi som vi gör? När det finns förståelse i gruppen minskar konflikter och kommunikationen fungerar. Då kan gruppen må bra och prestera tillsammans som ett team.

Teamutveckling med Team Pro

Vi hjälper er att skapa välfungerande, effektiva team.

Vid teamutveckling använder vi den evidensbaserade metoden Team Pro. Team Pro är baserad på en kartläggning av teamets beteendeprocesser. Syftet är att skapa välfungerande, effektiva team, vilket leder till ökad motivation, ett gott klimat/goda relationer och ökade arbetsprestationer hos medarbetarna.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi hjälper dig att nå din fulla potential

Våra professionella coacher möter dig som medarbetare där du befinner dig och hjälper dig att identifiera vad du vill och hur vägen dit ser ut.

Kanske behöver du hjälp att hantera stress eller prestationsångest? Behöver du hjälp att hitta motivation, skapa struktur eller att prioritera? Kanske får du inte livspusslet att gå ihop?

Vi hjälper och utmanar dig till att tänka utifrån nya perspektiv och att hitta nya lösningar, beteenden och förhållningssätt. Nå din fulla potential med oss genom att utveckla ditt självledarskap och jobba med din personliga utveckling.

Anna är mycket driven och engagerad samtidigt som hon är varm, empatisk och ödmjuk. Hon har en positiv attityd och lösningsfokuserad i sitt arbete. Anna är tydlig, strukturerad och coachande i sitt ledarskap och hon är mycket omtyckt och uppskattad av sin arbetsgrupp. Hon har tack vare sin styrka att inspirera, motivera och utveckla personalen fått till en mycket väl fungerande arbetsgrupp och arbetsklimat samt visat upp mycket goda resultat.”

– Susanne, HR-manager, Avalanche Studios