Våra tjänster

Våra tjänster

EN HÅLLBAR OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING – ALLTID MED MÄNNISKORNA I FOKUS

Verso erbjuder utbildningar, föreläsningar, workshops och coachande samtal. Efter ett introducerande möte anpassar vi ett upplägg utifrån ert unika behov. Vi har alltid människan i fokus och går på djupet för att hitta en hållbar, långsiktig lösning.  

Vad kan vi hjälpa er med?

Organisationsutveckling

Vi hjälper er att identifiera ert nuläge och hur ert önskade läge ser ut. För att uppnå kraftfulla resultat är det viktigt att alla i företaget har samma fokus, vision och målbild.

Utifrån välbeprövade strategier och verktyg jobbar vi fram viktiga värdegrunder och tydliga delmål som engagerar alla i företaget.  

Ledarutveckling

Kanske är du ny chef och behöver stöttning för att identifiera din ledarstil och vad som gör dig till en framgångsrik ledare? Kanske vill du förbättra ditt självledarskap, din prestation, motivation eller självtillit? Eller vill du kanske hitta en bättre balans i ditt liv och jobba med stresshantering?

Oavsett vad hjälper vi dig till nästa nivå.

Medarbetarutveckling

Forskning visar att medarbetare som är delaktiga, känner arbetsglädje och utvecklas i sin arbetsroll når bättre resultat och är mer välmående. Vi hjälper er att uppnå detta genom individuella coachande samtal, teamcoaching och föreläsningar. 

Kanske behöver du hjälp att hantera stress, prestationsångest, hitta motivation, skapa struktur eller att prioritera? Kanske får du inte livspusslet att gå ihop?

Karriärutveckling

Vill du ha hjälp att ta nästa steg i din karriär? Befinner du dig mellan jobb och vill få hjälp att komma ut på arbetsmarknaden? Med vår långa erfarenhet av att stärka, stötta och rådgiva allt ifrån långtidsarbetslösa till verkställande direktörer att ta sitt nästa kliv i karriären hjälper vi dig att komma dit du vill. 

Vi erbjuder tjänster för företag, privatpersoner samt som underkonsult inom omställning och outplacement.    

Metoder vi använder

Lead Forward

Inom ledarutveckling använder vi den evidensbaserade metoden Lead Forward. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, vilket är den mest vedertagna och beforskade ledarskapsmodellen i världen.

Team Pro

Vid teamutveckling använder vi den evidensbaserade metoden Team Pro. Syftet är att skapa välfungerande, effektiva team. Det leder till ökad motivation, ett gott klimat och ökade arbetsprestationer hos medarbetarna.

Katalyserande coaching

Vi hjälper er att sätta mål och identifiera vad ni vill, hitta strategier för att komma dit ni vill och sen få det gjort. Vi jobbar utifrån ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Verso hjälper er att nå era mål

Med vår hjälp stärker ni organisationen, ledarskapet och medarbetarna. Vi hjälper er att få alla i företaget att jobba mot samma mål – en förutsättning för att lyckas.

Ni kanske behöver hjälp med att stärka teamet och identifiera var era problem ligger? Står ni inför en omorganisation och behöver hjälp med att hitta vägen framåt? Eller behöver vision och gemensamma mål förtydligas? Hur ska du som ledare hantera missnöje, konflikter och skilda uppfattningar på arbetsplatsen eller prioritera när att- göra-listan bara växer? Kanske vill du ta stärka ditt självförtroende och ta nästa kliv i karriären?

Vi kartlägger ert nuläge och skräddarsyr ett upplägg utifrån era behov och önskemål. Ni får hjälp av en engagerad och inlyssnande coach med lång erfarenhet av att utveckla människor i olika situationer och branscher.

Våra Professionella Coacher jobbar utifrån ICF:s (International Coach Federation) kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Anna har framgångsrikt hjälpt mig genom processen i mitt förändringsarbete. Jag har ökat min medvetenhet hur jag ska ta mig an uppgifter, samt hur jag ser saker ur olika perspektiv vilket relaterat till att jag nu agera på nya sätt. Vi har på vägen satt upp tydliga mål och delmål och Anna har även utmanat mig i att lyfta fram och utveckla de starka sidorna hos mig. Jag kan varmt rekommendera Anna då hon gett mig motivation och mening på vägen för att nå mina mål och inte minst verktyg till att hantera förändringsprocesser framöver.”

– Ulrika Andersson, Marketing & Communications Manager, Ulefos