Ledarutveckling

Ledarutveckling

– HITTA DIN DRIVKRAFT SOM LEDARE

Vi möter dig där du är i ditt ledarskap och hjälper dig med det som just du vill fokusera på. Vill du utvecklas och stärkas som ledare? Vill du öka frekvensen av konstruktiva ledarbeteenden? Kanske är du ny chef och behöver stöttning för att identifiera din ledarstil och vad som gör dig till en framgångsrik ledare? Kanske vill du förbättra ditt självledarskap, din prestation, motivation eller självtillit? Behöver du hjälp att identifiera vad som driver dig som ledare?

Ledarutveckling med Lead Forward

Med den strukturerade och evidensbaserade metoden för ledarutveckling utvecklar du ett starkt konstruktivt ledarskap.

Vi jobbar med den evidensbaserade ledarutvecklingsmetoden Lead Forward. Lead Forward bygger på Full Range Leadership Model, vilket är den mest vedertagna och beforskade ledarskapsmodellen i världen. Metoden fokuserar på att öka frekvensen av konstruktiva, effektiva ledarbeteenden.

Vid ökad frekvens av konstruktiva ledarbeteenden ökar medarbetarnas motivation, prestation, glädje och välbefinnande vilket leder till bättre resultat och hållbarhet för företaget.

Vi identifierar dina styrkor

Vi hjälper dig att identifiera dina styrkor, drivkrafter och resurser som ledare.

Vad är det egentligen som driver dig som ledare? Hur kan du använda dina drivkrafter för att nå dina medarbetare, hitta kommunikationsvägar och skapa det resultat du önskar? Det är först när du förstår hur du fungerar som ledare som du kan förstå dina medarbetares behov, deras drivkrafter och hur du når dem. Med oss utvecklar du en trygg ledarroll utifrån dina värderingar, som stärker dig både som person och ledare.

Vi hjälper dig att hitta nya perspektiv

Vi har egen erfarenhet av ledarskapsroller och sätter oss lätt in i din situation som ledare.

För oss betyder ett gott ledarskap lyhördhet, tydlighet och delaktighet. Vi hjälper dig att hitta nya perspektiv, nya lösningar och nya handlings- och kommunikationsvägar, vilket kommer att utveckla och stärka ditt ledarskap.

Mitt arbete och samtal med Anna har alltid varit givande och professionellt med alla verktyg som jag har fått med mig att använda i min ledarroll, i kommunikationen och samtalsforum med medarbetarna. Jag har utvecklats mycket som chef, med nya tankesätt blir kommunikationen och mötena mer innehållsrika och värdefulla för mig, mina medarbetare och mitt team. Vi har jobbat mycket med svåra medarbetarsamtal, Anna har hjälpt mig att se situationen från olika synvinklar vilket har gett mig nya perspektiv. Anna är lyhörd, närvarande, inlyssnande, uppmuntrande och stöttande. Hon utmanar på ett bra sätt och ställer knivskarpa frågor. Jag kan varmt rekommendera Anna, efter ett samtal känner man alltid ’yes, nu kör vi’. ”

– Jenny Wittgren, Enhetschef Kungsbacka kommun