Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

VI TAR ER TILL ÖNSKAT LÄGE

Vi hjälper er att identifiera ert nuläge och önskade läge. Utifrån en tydlig vision jobbar vi fram viktiga värdegrunder och delmål som är tydliga och som engagerar alla i företaget. För att uppnå kraftfulla resultat är det viktigt att alla i företaget har samma fokus och målbild. Utifrån välbeprövade strategier och verktyg tar vi er hela vägen till ert önskade läge. 

Skapa en vinnande företagskultur

Med en attraktiv, coachande företagskultur behåller ni era medarbetare och får lättare att rekrytera rätt personal.

Hur kommunicerar ni egentligen med varandra? Vi hjälper er att identifiera hur ni vill att er företagskultur ska vara, med allt ifrån kommunikation till engagemang, samt ger er strategier för hur ni ska komma dit.

Med fokus på människorna

Allt börjar med människorna i företaget. Forskning visar att ett coachande ledarskap med engagemang och delaktighet hos medarbetarna är avgörande för vilka organisationer som lyckas.

Engagerade, delaktiga och motiverade medarbetare är produktiva och effektiva medarbetare. Sjukfrånvaron sjunker och personalomsättningen minskar. På så sätt ökar lönsamheten i företaget och företaget kan växa och må bra. Vi hjälper er hela vägen från ledning- till medarbetarnivå.

Anna har framgångsrikt hjälpt mig genom processen i mitt förändringsarbete. Jag har ökat min medvetenhet hur jag ska ta mig an uppgifter, samt hur jag ser saker ur olika perspektiv vilket relaterat till att jag nu agera på nya sätt. Vi har på vägen satt upp tydliga mål och delmål och Anna har även utmanat mig i att lyfta fram och utveckla de starka sidorna hos mig. Jag kan varmt rekommendera Anna då hon gett mig motivation och mening på vägen för att nå mina mål och inte minst verktyg till att hantera förändringsprocesser framöver.”

– Ulrika Andersson, Marketing & Communications Manager, Ulefos